'Nagyrábé-Bihardancsháza körjegyzőség szervezetfejlesztése' - pályázat (ÁROP - 1.A.2/A-2008-0190)A projektről

 

 

 

 

Projekt neve:

Nagyrábé – Bihardancsháza körjegyzőség szervezet fejlesztése az ÁROP 1.A.2/A projekt keretén belül

Kódszám:

ÁROP-1.A.2/A-2008-0190

Közreműködő szervezet:

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.

1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program (ÁROP) keretében került benyújtásra a Nagyrábé – Bihardancsháza körjegyzőség szervezet fejlesztése c. pályázat.

 

A pályázathoz az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott 95%-os támogatási intenzitású támogatás összege:

 

13.733.010 Ft

 

A pályázat megvalósításához Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata

722.790 Ft saját forrást biztosít, így a projekt összköltsége: 14.455.800 Ft.

 

A projekt megvalósításának kezdete: 2009. 04. 01.

 

A projekt megvalósításának vége: 2010. 08. 31.

 

Kedvezményezett szervezet:

 

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata

4173 Nagyrábé, Kossuth Lajos u. 5.

Tel.: (54) 477-025
e-mail: nagyrabe@t-online.hu

 

A projekt rövid leírása 

 

A körjegyzőség hivatalának szervezetfejlesztése fontos feladat és prioritás a körjegyzőségnek. A szervezetfejlesztés által 3 fő képzése valósul meg, a három legfontosabb területen, ami a hivatal és ezáltal a települések működését befolyásolják.

A kormányzati reformok következtében a közigazgatási intézményeknek is át kell alakítaniuk, hatékonyabbá kell tenniük működésüket, költségvetésüket.

A rendszerváltás óta eltelt időszak számos kihívást is hozott az önkormányzatok számára. Helyi szinten is érvényesül az a látszólagos ellentmondás, mely értelmében

·       egyrészt igény van az állam szerepének s azzal együtt a közkiadások csökkentésére,

·       másfelől viszont a polgárok egyre magasabb színvonalú szolgáltatásokra tartanak igényt.

Ahhoz, hogy az önkormányzatok ki tudják elégíteni az irányukban jelentkező számtalan elvárást, hatékonyan kell megszervezni működésüket: korszerű hivatali szervezetet és megfelelő működési folyamatokat kell kialakítani. A megváltozott helyzetre, új kihívásokra adekvát választ kell adniuk az önkormányzat döntéshozóinak, ezért nyújtotta be Nagyrábé Önkormányzata pályázati kérelmét az Államreform Operatív Program „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése” elnevezésű pályázatához, melyen 13 733 010 Ft összegű támogatást nyert. A projekt összköltsége 14 455 800 Ft melynek 95%-át az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozza.

A projekt megvalósítását közbeszerzési eljárás keretében a Hexolut Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság nyerte.

 

A fejlesztési tevékenységek az alábbi témakörökben valósulnak meg:

·        a szervezet átalakításának tervezése, az ügyintézési idő csökkentésének terve és kapcsolódó tanácsadás,

·        a döntési jogosultságok átstrukturálásához kapcsolódó tanácsadás,

·        az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakítása és a költséghatékony működés megteremtésének kialakításához kapcsolódó tanácsadás,

·        pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozásához kapcsolódó tanácsadás,

·        a civil és a vállalkozói szféra, valamint az önkormányzat kapcsolatainak fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás,

·        pénzügyi-gazdasági képzés,

·        ügyfélkezelési képzés,

·        angol nyelvi képzés,

·        informatikai képzés,

·        vezetői képzés.

 

Közreműködő szervezet:

 

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.

Közigazgatás Operatív Programok Igazgatóság

1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

Telefon: (1)224-3221

Fax: (1)224-3115

Internet: www.vati.hu

Hivatkozások:

Váti http://www.vati.hu/

NFÜ http://nfu.huVállalt fenntarthatósági szempontok

 

Esélyegyenlőségi fenntarthatósági szempontok

 

·         Akadálymentesítés előrehaladása

 

·         Fogyatékkal élők életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítása

 

·         Romák életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítása

 

·         Más hátrányos helyzetű csoportok munkapiaci és társadalmi esélyeinek javítása

  

Környezeti fenntarthatósági szempontok

Társadalmi fenntarthatósági szempontok:

      ·  01 Jogszabályi keretek összefoglalása

         

A Szervezet átalakításának terve, az ügyintézési idő csökkentésének terve, ügyfélszolgálati folyamat kialakításával  című tanulmányban található SWOT elemzés feltárja a hivatal és az ügyfélkapcsolat erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeiket és veszélyeit. A tanulmány célja a SWOT elemzésben feltüntetett veszélyeztető tényezők a szervezeti működés átalakításával megoldásra kerüljenek, ami hat a társadalmi csoportok mindennapjaira és megoldást nyújt a veszélyeztető tényezőkről megoldásáról és a biztonságukat fokozza.


Számszerűsíthető eredmény (indikátorok)

 Mellékletek·  

 

ÁROP - (1.A.2/A-2008-0190) - Nagyrábé képzések      

ÁROP - (1.A.2/A-2008-0190) - Nagyrábé tanulmányok    

Nagyrábé és Bihardancsháza Körjegyzőség szervezetfejlesztése  

Jegyzői utasítás
Kapcsolódó dokumentumok:

ÁROP - (1.A.2/A-2008-0190) - Nagyrábé képzések

ÁROP - (1.A.2/A-2008-0190) - Nagyrábé tanulmányok

Nagyrábé és Bihardancsháza Körjegyzőség szervezetfejlesztése

Jegyzői utasítás

Ügyfélszolgálati információs "mátrix"

Munkahelyi stressz kiváltó okainak csökkentése

Szervezet átalakítás terve (fázistanulmány)

Polgárőrség dokumentum