A szavazás szünetel


Helyi hírek   Általános hírek   Helyi újság   Eseménynaptár   
Felhívások   Egyház   Kisebbség   Közérdekű adatok
Egyházi hírek 2009


200 éve épült református templomunk

.

.Kevesen mondhatják el magukról,hogy több száz éves történelmiérték van a birtokukban. Mi elmondhatjuk nagyrábéi lakosok, hiszen egy 200 éves műemlék templom örökösei vagyunk, és büszkék lehetünk arra, hogy több száz évvel ezelőtt a falu lakossága két kezével, anyagi és fizikai erejét nem kímélve megépítette számunkra. Nekünk pedig kései örökösöknek az a feladatunk, hogy vigyázzunk a ránk bízott értékre. Egyházközségünk mindent megtesz annak érdekében, hogy méltóképpen gondozza a rábízott örökséget, s szeretnénk régi fényében látni, idén 200 éves templomunkat. A templomunk állapotával szinte mindannyian tisztában vagyunk, hiszen kívülről is látszanak hibái, a javításra váró feladatok.A 2009-es évben Isten segítségével hozzákezdhettünk a templom felújításához. Nemzeti Kulturális Alap, Régészeti Szakmai Kollégiuma által kiírt pályázaton egyházközségünk 4.500.000 Ft támogatást nyert, ehhez a Tiszántúli Református Egyházkerület 2.000.000 Ft támogatást adott, így 6.500.000Ft-ot költhettünk templomunk szépülésére. A felújítás során a tető és a torony fazsindely héjazata került javításra,festésre. Ez volt a munka legnagyobb és legfontosabb része. Továbbá lefestésre került a torony külső felülete, az ablakok, párkányok, az óra számlapjai, valamint megerősítésre került a toronyfeljáró faszerkezete. Összegzésül elmondhatjuk, hogy a felújítás szemmel láthatóan szebbé tette templomunkat. Hiszem, hogy az elvégzett munka mindannyiunk örömére és megelégedésére szolgál. A 2009-es év még egy örömteli dolgot hozott számunkra. A templomot körülvevő kerítés is megújulhatott, a Közmunka programban résztvevő asszonyok keze munkájának köszönhetően, akik aprólékos munkával szebbé tették a kerítés minden egyes apró részét. Köszönet illeti ezért Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatát.A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól 27.849.761.Ft támogatást nyertünk „Vidéki örökség megőrzése” pályázati célterületen, a templom további megújítására.Bár csak néhány dolog lett az idén rendbe téve, de elindultunk Isten segítségével azon az úton, hogy templomunk idővel régi fényében tündököljön. Sok munka vár még ránk, de bízunk Isten megsegítő kegyelmében és a falu lakosságának önzetlen segítőkészségében. Ehhez ad remény számunkra F. Varga Lajos alább olvasható harangfelirata: „Bízz magyar! Él még, aki hazádra fényt derít ismét, Csak ne feledkezzél Róla, imádva imádd!”

Michels Richárd - lelkész

Felhasználónév:
Jelszó:
12/2017. (III.24.) Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó helyi szabályokról szóló 20/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendele
11/2017. (III.24.) Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnök és bizottsági tag tiszteletdíjának megállapításáról szóló 14/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosí
10/2017. (III.24.) Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 13/2016. (V
9/2017. (III.24.) Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelete A szociális tüzelőtámogatás helyi szabályairól szóló 20/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
8/2017. (III.24.) Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról    Home   Honlaptérkép   Impresszum