Köszöntő

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete és minden lakosa nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt településünk honlapján.


TOVÁBB

Eseménynaptár

Hirek az iskolából 2004/2005 tanév


 Műveltségi vetélkedő


            A Regionális Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpont vetélkedőt hirdetett Ki tud többet Fekete Istvánról címmel. Négy csapat nevezett be a két fordulós műveltségi vetélkedőre. A feladatlapokat február 15-ig kellett visszaküldeni. 42 csapatból 28-t hívtak be március 9-én, 10-én a döntőbe. Iskolánkból mind a négy csapat résztvett 9-én a döntőben. Aznap 14 csapat versengett: feladatlapot kellett kitölteni, illetve egy regényrészletet kellett előadni. A teljesítmény alapján 1., 3., 4., 5., helyezést értünk el. A nyertes csapatok a felkészítő tanárok kíséretében május 4-én, kiránduláson vesznek részt a Hortobágyi Nemzeti Parkban. Felkészítő tanáruk: Ballai Józsefné.


 Helyesírási versenyek


            Március 19-én tartották a Simonyi helyesírási verseny megyei fordulóját. Ezt november végén megelőzte az iskolai forduló. Az évfolyamok legjobb helyesíróinak feladatlapjait beküldtük a versenyt lebonyolító Pedagógiai Intézetbe. A tagozat legjobbjai Katona Andrea 5. o. 88%; Bende Tibor 6. o. 90,5%; Papp Anett 7. o. 90%; Bende Nóra 8. o. 78%. A megyei fordulóra Papp Anettet hívták be. A huszonnyolc 7.-es között 8. helyen teljesített.  Felkészítő tanáruk: Ballai Józsefné.
Az alsó tagozatban is megrendeztük hagyományosnak mondható helyesírási versenyünket Patai Éva irányításával. A 3. osztályosok közül öten vettek részt
A versenyen, első lett Tiszai Sándor, második Veress Réka, harmadik Csóka Levente. A 4.a osztályosok közül tízen, a 4.b osztályosok közül nyolcan versenyeztek. Első helyezést ért el Pálfi Edit, második lett Lakatos Gyula, harmadik lett Ajtai Andor. A helyezettek könyvjutalomban részesültek.  Az évfolyamok első és második helyezettjei a Varázsceruza helyesírási versenyen vettek részt Nádudvaron április 15-én, helyezést nem értek el.


 Március 15.


            Az idei tanévben a március 15. ünnepséget a templomban tartottuk. Az általános iskolások közül a 7. osztályosok színvonalas műsorát láthattuk, hallhattuk. Felkészítő tanáruk: Baloghné Zalasch Mónika. Közreműködtek a műsorban az énekkarosok is Dr. Lakatos Gyuláné vezetésével.


 Természetismereti vetélkedők, versenyek


Március 23-án Sárrétudvariban Földünk és Környezetünk címmel természetismereti vetélkedőt szerveztek. Az iskolánkból 2 négyfős csapat vett részt, az egyik 3. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk: Nagy Károlyné.
Az Újkerti Közösségi Ház Hazánk Nemzeti Parkjai és Világörökségei címmel természetismereti vetélkedőt hirdetett. Az iskolánkból két 3 fős csapat nevezett. A március 21-ig visszaküldött feladatlapok eredménye alapján mindkét csapat résztvehet április 25-én a szóbeli döntőn. Felkészítő tanáruk: Tiszai Sándorné. Várjuk a verseny eredményét.


A Titok Oktatásszervező Bt által szervezett országos Herman Ottó háromfordulós, teszt rendszerű egyéni versenyre 5 tanuló (Balogh Cintia, Katona Andrea, Gyenge Krisztián, Szabó Mónika, Szabó Péter) nevezett. Április elején volt az iskolai forduló. A kódlapok értékelése után május 6-ig az eredményeket megküldik a tanulóknak. Az országos döntő június 5-én lesz. Felkészítő tanáruk: Tiszai Sándorné.


Természet- és környezetvédelmi feladatmegoldó versenyre 4 csapat készül, 2 írásbeli fordulón már túl vannak. Felkészítő tanáruk: Tiszai Sándorné.


Szavalóversenyek


            Az előző évekhez hasonlóan az idén is megrendezésre került a Hagymásiné Nagy Ildikó által szervezett alsó tagozatosok szavalóversenye. Február 9-én osztályonkén 4-5 versmondó mérte össze tudását. A zsűrinek nehéz dolga volt, mert a gyerekek nagyon alaposan és igényesen felkészültek. Az 1. osztályosok közül első helyezést ért el Gurzó Barbara, második Lakatos Péter, harmadik Kuklis Bernadett lett. A 2. osztályosoknál Az első helyezett Oláh Petra, a második Balogh Bianka, a harmadik Németh Emil lett. A 3. osztályosok versenyében első helyezést ért el Nyíri Ildikó, másodikat Tiszai Sándor, és a harmadikat Veress Réka. A 4. osztályosok közül első lett Hagymási Tamás, második Lakatos Gyula, harmadik Szabó Anett.  A helyezettek könyvjutalomban részesültek, és közülük az elsők március 23-án Debrecenben képviselték iskolánkat az Újkerti Művelődési Házban rendezett szavalóversenyen. Itt Hagymási Tamás 4. osztályos tanuló 3. helyezést ért el, a többiek nem értek el helyezést.
Derecskén április 8-án a József Attila születésének 100. évfordulójára rendezett Költészet Napi szavaló versenyen résztvett Balogh Cintia 5. o. és Szabó Mónika 7. o. tanuló. Cinti különdíjat kapott. Felkészítő tanáruk: Balogh Gyula.


Farsang


            A farsang is nagyon népszerű rendezvény iskolánkban. Február 12-én a Művelődési Házban került megrendezésre a 7. osztályosok szervezésében. A lebonyolításban Baloghné Zalasch Mónika osztályfőnök segítségére voltak a szülői munkaközösség tagjai. Közel 40 jelmezes felvonulását nézhették meg az érdeklődők, melyek nagyon ötletesek, változatosak, igényesek voltak. Minden jelmezes ajándékot kapott, az első helyezett a Túró Rudi lett. A tombolán nagyon sokan nyerni szerettek volna, hiszen a szülői felajánlásokból rengeteg ajándék gyűlt össze. A rendezvényt a jó hangulatú disco zárta.


Levelezős versenyek


            Az egész évet átszövő munka a területi levelezős verseny, melyben 5 iskola tanulói vesznek részt. Püspökladány, Sárrétudvari, Biharnagybajom, Bihartorda, és Nagyrábé általános iskolásai kapcsolódtak be. Alsó tagozaton matematika, nyelvtan, környezetismeret tantárgyakból versenyezhetnek a 2., 3., és 4. osztályosok. Az első forduló után közel 500 feladatlap érkezett vissza!


A felső tagozatosok több tantárgyból versenyezhetnek két kategóriában 5-6. és 7-8. évfolyam szerint. Magyar, történelem, földrajz, biológia, matematika, informatika és multikultúrális (roma népismeret) tantárgyakból 390 feladatlap érkezett összesen. Reméljük a gyerekek sokat tanulnak ezekből a feladatlapokból, és szívesen csinálják végig a 4 fordulót. Az eredményhirdetésre májusban kerül sor.


A helyi levelezős versenyeken kívül országos levelező versenyeken is részt vesznek alsós tanulóink is. A 3. osztályosok Kis Vakond levelező versenyen (Nyíregyháza), matematikából Nyíri Ildikó; nyelvtanból Veress Réka; környezetismeretből Dajka Lajos és Pántya György. A 4. osztályosok TIT levelező versenyen (Debrecen), Major Edina matematika és magyar nyelvtan tantárgyból; Kasza Csilla nyelvtan; Lakatos Gyula környezetismeret tantárgyból. Az elért eredményekről május végén kapunk tájékoztatást.


Népmesemondó verseny


            Március 19-én Püspökladányban a Petritelepi Általános Iskolában népmesemondó versenyt rendeztek. 1.-től 5. osztályig nevezhettek gyerekek. Az iskolánkból Lakatos Péter 1. osztályos tanuló első helyezett lett, Balogh Bianka 2. osztályos tanuló különdíjat kapott, Lakatos Gyula 4. osztályos tanuló különdíjat kapott. Veress Réka 3. osztályos és Balogh Adrienn 5. osztályos tanulók nem értek el helyezést.
Jótékonysági bál


            Március 19-én rendeztük iskolánk jótékonysági bálját. A színvonalas műsor a felkésztő nevelőknek köszönhető. A tornabemutató kezdte a sort nagyon jól felkészített tanulókkal. Két népi táncos bemutató; alsós szavalók; 8. osztályosok zenés paródiája; zenei (zongora) bemutató és a 8. osztályosok tánca (két formáció) igazán felejthetetlenné tette ezt az estét. A bevételből a mindenkori 2. osztályosok úszásoktatása válhat valóra.


Birkózó sikerek


            A tanulóink birkózó versenyeken való szereplései igen szépnek mondhatók. A január 22-én Korondon megrendezett versenyen Garabuczi Tamás 2.a osztályos tanuló 1. helyezést ért el. Március 5. Kabán: Mohácsi Tamás 1. o., 1. helyezett, Garabuczi Tamás 2.a 1. helyezett, Tiszai Sándor 3. o. 3. helyezett, Tarpai Norbert 4.a, 4. helyezett és Bézi Bernát 2.b osztályos 5. helyezett lett. Március 12-én Sárrétudvariban oklevelet kaptak:Szabó Kristóf 1. o., Garabuczi Tamás 2. a, Tarpai Norbert 4. a, Tiszai Sándor 3. o.,Bézi Ferenc 3. o., Pántya György 3. o.,Tóth Attila Márk 2.b osztályos tanulók. Március 20. Kaba: Garabuczi Tamás 2. helyezett, Tarpai Norbert 5. helyezett, Tiszai Sándor 5. helyezett, Bézi Bernát 6. helyezett és Tóth Attila Márk 4. helyezett lett. Április 2-án Debrecenben Garabuczi Tamás 2. helyezést és Tarpai Norbert 3. helyezést ért el. A helyi versenyen Mohácsi Tamás 2. helyezett, Tiszai Sándor 1. helyezett, Bézi Bernát 6. helyezett és Tóth Attila Márk 1. helyezett és 4. helyezett lett. Bézi Ferenc 3. osztályos tanuló még egy 2. helyezést és egy emléklapot mondhat magáénak birkózásból. Pántya György 3. o. egy 2. és egy 3. helyezéssel is büszkélkedhet.


 Focistáink


            Az iskola focistái számos versenyen és barátságos mérkőzésen vettek részt januártól- áprilisig tartó időszakban. Lelkesen és örömmel vettek részt tanulóink a mérkőzéseken. Felkészítőjük: Németh Emil.


 Helyi versenyek


Német verseny májusban írásbeli fordulóval kezdődött 16 hetedikes és 9 hatodikos vett részt. Szóbelin 7 hatodikos és 8 hetedikes. Írásbeli feladat: nyelvtani feladatsor kitöltése, szóbeli feladat: képleírás (önállóan beszélni egy képről) és egy adott témáról beszélgetni. Eredmények:


6. osztály: I. Bai Krisztina                    Az első helyezettek teljesítménye kimagasló volt.


                 II. Kiss Zoltán
                 III. Mészáros Károly
7. osztály: I. Papp Anett
                 II. Pálfi Sándor
                 III. Halmágyi Adrienn
Felkészítő tanáruk: Baloghné Zalasch Mónika


Május 25. Kihívás napja alkalmából az összes alsós és felsős tanuló sportolt a délelőtt során több alkalommal is. Délután Gyermeknapot tartottunk a 6. osztályosok szervezésében. Az anyák napi jelenetekből adtak elő az alsó tagozatos tanulók a 3. és 4. évfolyamosok. Rajzversenyt rendezett Nagy Károlyné 23 tanuló részvételével, minden versenyző kapott ajándékot. A délután szervezője Dr. Lakatos Gyuláné.
Helyi hon- és népismereti, illetve természetismereti vetélkedőt is rendeztek a felső tagozatban.


Anyák napja


Hagyományainkhoz híven az alsó tagozatban minden osztályfőnök rendezett Anyák napi ünnepséget, az idei tanévben április 30-án és május 1-én. Ez az ünnep mindig meghitt és emlékezetes a szülők és nagyszülők számára. Felelős minden osztályfőnök.


 Úszásoktatás


Május végén indult a 2. osztályosok úszásoktatása, Püspökladányba tanultak úszni 8 napon keresztül Németh Emil vezetésével. Segítette munkáját Kovács Emese. A két másodikos osztályból összesen 39 fő vett részt. A két osztályfőnök is elkísérte a gyerekeket délutánonként erre a hasznos tevékenységre. Az úszást folytathatják a június 28.-július 11.-ig tartó földesi úszásoktatáson.


Játékos vetélkedő


Az idei tanévben először június 6-án az alsó tagozatosok játékos vetélkedő délelőttöt szerveztek a felső tagozat tornatermében. A minden alsós tanulót megmozgató délelőttben változatos feladatokkal szórakoztak a tanulóink. Volt rajzverseny, minden tanuló kapott valamilyen ajándékot. Szerveztünk környezetismereti feladatlap megoldását, rejtvényes feladatok végzését, és sorversenyeket is a szabadban. Minden tanuló és minden nevelő résztvett a munkában. A délelőtt befejezéseként a helyi levelezőverseny eredményhirdetése történt meg, ez közösen az alsós és a felsős tanulók részére.


Június 7. délután 14 órakor a Körzeti levelező verseny eredményhirdetése a felső tagozat tornatermében. A három iskola nyertes tanulói jöttek el, Bihartorda, Biharnagybajom és Püspökladány alsós és felsős versenyzői, szülői és pedagógusi kísérettel. Az értékes könyvjutalomnak és a tetszetős névre szóló oklevélnek mindenki nagyon örült.


Megyei, körzeti versenyek


A Sárrétudvariban megtartott kistérségi József Attila versmondó versenyen 28 diák mérte össze tudását és tehetségét. A felsős gyerekek 6 település 8 általános iskolájából érkeztek. Az 5-6. osztályosok közül Katona Andrea 5. osztályos 1. helyezett lett, Balogh Cintia 5. osztályos pedig harmadik.


Történelem versenyen (körzeti), Korponai Tamás, Dajka Tímea és Dajka Zoltán 8.b tanulók 3. helyezést értek el. Felkészítő tanáruk: Dajkáné Szabó Etelka.


Megyei természetismereti versenyen öt csapatból a legjobb helyezést Hajdúböszörményben, Kovács Edina, Bende Nóra és Bende Erika 8. osztályos tanulók hozták el 2. helyezést értek el. Felkészítőjük: Tiszai Sándorné.


Megyei Kis Vakond levelező versenyen a 3. osztályosok közül Dajka Lajos környezetismeretből 14., Pántya György 32., magyarból Veress Réka 79., matematikából Nyíri Ildikó 81. helyezést ért el.


Megyei TIT levelező versenyen a 4.a osztályosok közül Major Edina nyelvtanból 2., matematikából 16. lett, Kasza Csilla nyelvtanból 8., Lakatos Gyula környezetből 12. helyezést ért el.


Tanulmányi kirándulások


 A tanév végén lehetőség szerint minden évfolyam szervezett tanulmányi kirándulást busszal. Az 1. osztályosok a 4. osztályosokkal együtt 33 tanuló részvételével Budapesten voltak. A 2. osztályosok Lillafüredre utaztak 32-en. A 3. osztályosok Békéscsabára és Gyulára mentek el 26 fővel. Az 5. osztályosok és a 7. osztályosok  Füzesgyarmaton a strandon 26-26 tanulóval szerveztek osztálykirándulást. A 8. osztályosok pedig Szegeden voltak.


Tanévvégi események


A felső tagozatos diákönkormányzati nap a tanulók aktív közreműködésével igen jól sikerült.


Június 17.-e a 8.osztályosok ballagásának napja, a 7. osztályosok 35 fővel segítettek az előkészületekben, a tantermek díszítésében Baloghné Zalasch Mónika osztályfőnök irányításával. Délután 16 órakor az alsó tagozattól búcsúztak, du. 17 órakor a felső tagozatból búcsúztak végzős diákjaink. A Művelődési Házban tartott ünnepségük meghitt és gyönyörű búcsú volt. A műsor Tiszai Sándorné és Németh Emil osztályfőnökök munkáját dicséri. Az ünnepség végén Bende Nóra Móricz-plakettet kapott nyolcéves kitartó és példamutató tanulmányi munkájáért. Révész Jenő és Dajka Zoltán könyvjutalmat kaptak.


Június 18.-a délelőtt 9 órakor a tanévzáró ünnepség az 5. osztályosok műsorával kezdődött 21 tanuló közreműködésével. A műsort készítette Ballai Józsefné, nagyon színvonalas műsort hallhattunk itt is. A kitűnő tanulók könyvjutalomba részesültek.


Birkózás


A 4.b osztályos Szabó Attila 8 első, 1 második, 1 harmadik, 2 kupa a legügyesebb birkózó az egész éves munkája alapján. Szabó Tamás 7 első, 2 második, 1 harmadik, 1 kupa a legjobb technikával birkózó. A 2.a osztályos Garabuczi Tamás 6 első, 3 második, 1 harmadik helyezést szerzett, ezzel korcsoportjának legjobb birkózója.


Labdarúgás


A Bozsik II: program keretében a gyerekek 3 korosztályban lettek foglalkoztatva: U 11 (3.-4. osztályosok) 15 fő, U 9 (1.-2. osztályosok) 14 fő, U 7 (98-ban született 1. osztályosok + óvodások) 3+10 fő. Az őszi idényben két körzeti tornán vettek részt, míg a tavaszi szezonban az újabb két körzeti torna után Berettyóújfaluban az alközponti versenyen 16 játékosunkat választották ki az alközponti válogatottba. Ezen válogatottak Tégláson, a megyei tornán játszottak mérkőzéseket. Az 1.-2. osztályosok a Diákolimpiai versenysorozatban a körzeti tornát megnyerve, a megyei elődöntőbe jutottak, ahol 3. helyezést értek el. Szintén ez a csapat vett részt a Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola meghívásos tornáján. Csak büntetőkkel kapott ki csapatunk a 3. helyért folyó mérkőzésen, de a 4. hely is nagyon előkelő figyelembe véve az ellenfeleket. A 3.-4. osztályosok is részt vettek a Diákolimpiai körzeti versenysorozatban ahonnan továbbjutva a területi tornán 4. helyezést értek el. Az 5.-6. osztályosok és a 7.-8. osztályosok egyesületi szinten a megyei gyerek-, illetve serdülő bajnokságban versenyeztek, ahol a 6. illetve 7. helyen zárták az idényt.


Atlétika


A tanév záró sporteseménye az Atlétikai Diákolimpia volt, 5 egyéni számban és 4x200 m-es váltófutásban mérte össze a mintegy 100 versenyző az altétikai teljesítményét. A hagyományosnak mondható helyi tornaverseny helyett a jótékonysági bálon is műsorra került tornabemutatót csodálhatták meg újra az érdeklődő nevelők, szülők és tanulók.