A szavazás szünetel


Helyi hírek   Általános hírek   Helyi újság   Eseménynaptár   
Felhívások   Egyház   Kisebbség   Közérdekű adatok
Cigány kisebbségHelyzetkép a nagyrábéi cigány lakosságról


Bevezető: A cigány lakosság első említése 1773-ból való településünkön, az urbéri összeírás alkalmával 4 családot találtak itt az összeírók. Tömegesen a 19. század második felében települtek le Nagyrábén, az ún. oláh cigány nyelv lovári változatát beszélő, vályogvetéssel, tapasztással és egyéb sármunkákkal foglalatoskodó, valószínűleg Erdélyből érkezett romák. A huszadik század első felében a község északnyugati részén, a vályogvető gödrök szomszédságában vertek tanyát. A hatvanas években kezdődött meg az un. Cigánytelep (Dankó-telep) felszámolása, és ez a folyamat a 80-as évek közepére be is fejeződött. Jelenleg mintegy 270 roma él a községben, az összlakosság 10,8%-a, integráltan, gyakorlatilag minden településrészen megtalálhatók.


Életkörülmények: A 63 lakás ma már jellemzően és döntően egy-egy családnak szolgál otthonul. Több generáció, illetve nagycsalád együttélése csak 3 esetben mutatható ki (10-11 fő). A háztartások többsége megfelelő komfort fokozatú, közel 80%-ban rendelkeznek fürdőszobával, és bár jellemzően télen fával fűtenek, számos helyen található vezetékes gáz, vagy központi fűtés. Elenyésző számú az olyan lakás, amely, nem gondozott, nem rendezett. Összegzésként kijelenthető, hogy a nagyrábéi cigányság társadalmi tagozódása sokrétű, tükrözi a többségi társadalmon belüli differenciáltságot, nem determináló az etnikai hovatartozás.


Foglalkoztatottság: A legtöbb problémák ezen a téren jelentkeznek. Az un. szocialista vállalatok, üzemek megszűntetésével, átalakulásával, az addig közel 80%-os foglalkoztatottság jelentősen leszűkült. Igen sokan váltak rokkantnyugdíjassá, vagy rendszeres szociális járadékban részesülnek. Az egyetlen esélyt a közmunkaprogramok jelentik.


Iskolázottság: Kimagasló továbbtanulási és iskolázottsági mutatókkal rendelkezik a nagyrábéi cigányság. 1990. óta több mint húszan szereztek érettségi bizonyítványt, sőt a diplomások száma 3 fő, és jelenleg is járnak főiskolára ketten. Az általános iskola elvégzése és az azt követő beiskolázás szinte 100%-os, és a tanulók döntő többsége, közel 70%-a sikeresen fejezi be tanulmányait. Magas a 2-3 szakmával rendelkezők, és a dolgozók gimnáziumába jelentkezők száma. A 35 évesnél idősebb korosztály körében azonban továbbra is jellemző, hogy nem rendelkeznek a 8 osztályos bizonyítvánnyal.


Művelődés, hagyományápolás: Jelenleg egy cigány fiatalokból verbuválódott, ROM-AMULETT nevű zenekar található e településen, jellemzően könnyűzenei repertoárjuk mellett folklorisztikus anyagot is feldolgoznak. Kiemelkedő eredményeket mutatott fel korábban a Csenki Sándor Cigány Hagyományőrző és Kulturális Kör: az iskola és a művelődési ház közös fenntartóval tevékenykedő szakkör tagjai a megyei vers- és prózamondó versenyeken, fesztiválokon diadalmaskodtak. Sőt! A 2002. évben az országos cigány népismereti versenyen mind 5-6., mind 7-8. osztályos kategóriában nagyrábéi tanuló szerezte meg mind az első, mind a második helyezést! 


      A Móricz Zsigmond Általános Iskola bázisintézménnyé válásával, az integrációs programban komoly szerepet vállalhat a továbbiakban egy módosított szervezeti rendszerrel a kör.
A helyi cigányság legnagyobb ünnepe a nagyrábéi romanap. Rendszerint augusztus második felében kerül megrendezésre, sport, ügyességi és szabadidős programok mellett szerepet kap a kultúra ápolása, a helyi értékek feltárása, bemutatása.   


Hasznos linkek:
Magyarországi Romák Weblapja
Országos Cigány Önkormányzat
Cigányokért Magyarországi Közalapítvány
Romacentrum
RomaWeb
Cigány Kulturális és Közmüvelődési Egyesület
Cigánylap


 

Felhasználónév:
Jelszó:
12/2017. (III.24.) Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó helyi szabályokról szóló 20/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendele
11/2017. (III.24.) Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnök és bizottsági tag tiszteletdíjának megállapításáról szóló 14/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosí
10/2017. (III.24.) Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 13/2016. (V
9/2017. (III.24.) Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelete A szociális tüzelőtámogatás helyi szabályairól szóló 20/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
8/2017. (III.24.) Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról    Home   Honlaptérkép   Impresszum