Köszöntő

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete és minden lakosa nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt településünk honlapján.


TOVÁBB

Eseménynaptár

Református Egyház - Hírek -

(frissitve:2008.11.12.)

Események 

Isten iránti hálaadással és örömmel számolok be arról, hogy a Gyülekezeti Ház után elkészült az új lelkészlakás is. Bár még vannak rajta
külső munkák, de két év alatt eljuthattunk odáig,

hogy a régi rom helyett egy új épület áll a község központjában. Azt hiszem, hogy minden nagyrábéi lakos büszkén mutathatja meg ismerősének, rokonainak, mert szép éke lett a falunak, s része van benne a falu egész közösségének. Talán nem kell azt mondanom senkinek sem, hogy a jövőre 200 éves templomunkra is ráfér a javítás. Ezt a templomot őseink építették a helybeli emberek adományából. Nekünk, ma itt élőknek, csak meg kell őriznünk állagát. Ehhez sikerült pályázaton nyernünk 4.500.000 Ft-ot a Nemzeti Kulturális Alaptól. Ahhoz, hogy eztaz összeget megkapjuk, az önrészt, 1.500.000 Ft-ot még össze kell

gyűjtenünk. Hogy méltóképpen ünnepelhessünk a 2009-es évben, szeretettel várja az egyházközség, a szívből jövő, segítő adományokat, melyeket előre is köszönünk. Ahogy az Ige mondja: „A jókedvű adakozót szereti az Isten.” S ki ad, annak százszor annyit ad vissza. Ez az örömteli hír azt jelenti, hogy jövő tavasszal hozzákezdhetünk a templom külső-belső homlokzatának felújításához. A felújításnál kétkezi munkára is szükség lesz. Aki munkáját szeretné felajánlani, ezt jelezheti a lelkésznél, Kovács József gondnoknál vagy a presbitereknél.

Minden segítséget előre is köszönünk. Mint minden tanévben, így most is indult az ÁltalánosIskolában hittanoktatás. Ezúton szeretném kérni a

szülőket, nagyszülőket hogy küldjék gyermekeiket hittanoktatásra, konfirmációi oktatásra. Egy kis időt kérünk az idejükből, s hisszük, hogy olyan lelki ajándékokat kapnak, ami elkísérheti őket egész életükben, és segítheti őket ebben a zaklatott világban.

S zárásul három programra szeretném a figyelmet felhívni:

2008. október 23-án 10 órától istentiszteletet tartunk, ahol megemlékezünk Pernyéspusztáról, 17 órától orgonakoncert lesz a templomban, orgonán
közreműködik: Tiba Zsolt szatmárcsekei

lelkész. Október 30-án 17 órától, a Gyülekezeti Házban Tóth-Máthé Miklós, debreceni író, költő, színművész látogat el hozzánk. Ezen az alkalmon beszélgethetünk a költő, íróval, s könyveibőlízelítőt

kaphatunk a költő saját előadásában. A könyvek a helyszínen megvásárolhatók lesznek. Hiszem, hogy mindkét program a lelki feltöltekezés alkalma lehet. Szeretettel hívunk

és várunk mindenkit. Áldást, Békességet!

Michels Richárd lelkipásztor

A találkozás öröme 

 

Vannak találkozások, melyek hosszú idő után születnek meg, és a várt öröm mégis elmarad. Nem ilyen volt első találkozásunk a Nagyvárad-Szőlősi református gyülekezettel, melyre 2007. február

25-én került sor itt Nagyrábén a Református Templomban. Akkor még mint ismeretlen vendégeket vártuk őket az Ökumenikus Imahét, és a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett alkalmunkra. A találkozás Józsa Kálmánné szervezésével jöhetett létre akkor és most is, akinek ezért nagyon hálásak vagyunk. Ismerősökre, testvérekre, barátokra találtunk. S ez a kapcsolat csak erősödhetett, mikor ez év január 25-én mi is meglátogathattuk őket Nagyváradon. A Nagyrábéi Baráti Kör és a Református Gyülekezet tagjai közös kirándulás keretében találkozhattunk újra kb. 30-an a Nagyvárad-Szőlősi gyülekezettel, tekintettük meg a Tibor Ernő Galéria kiállítását, és az időnkbe még templomlátogatás is belefért. Az este 6 órakor kezdődő istentiszteleti alkalmon Michels Richárd lelkipásztor szolgált Péter apostol 1. levele 4. része alapján:

„Mindennek a vége pedig már közel van: legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenekelőtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Legyetek egymással vendégszeretők zúgolódás nélkül. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok egymásnak, mint Isten sokféle sáfárai... Ezután verssel és énekkel kedveskedtünk vendéglátóinknak. A bőséges, és szívvel-lélekkel készített szeretetvendégség után, ahol alkalom nyílt az ismerkedésre, beszélgetésre, éneklésre. Egy közös kirándulás lehetőségéről beszélgettünk Szűcs Imre lelkipásztorral. Reméljük, ez nyáron megvalósulhat. Jó volt ismerősként és barátként újra találkozni, jó volt a testvéri szeretet áldását megtapasztalni

Van mire emlékeznünk, van miért hálát adnunk. A 33. zsoltár szavaival zárom beszámolómat:

„Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor."

Michelsné Oláh Szilvia lelkipásztor

.

Elkészült a gyülekezeti ház: 

Egy évvel ezelőtt nem gondoltam volna, és talán más sem, hogy mostanra felépülhet a Gyülekezeti Ház. 2006. augusztus 26-án kezdtük el az alapot ásni az épülethez, s most ott tartunk, hogy egy kevés belső munka után már használatba is lehet venni az épületet.

Itt ragadom meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak mindazoknak, akik munkájukkal, idejükkel, anyagi támogatásukkal segítették eddig is a munkánkat, az építkezést, s remélem ezután is számíthatunk segítségükre.

Ami épült, mindenkinek épült. Szeretném, ha mindenki, aki Nagyrábén él a magáénak érezné az új Gyülekezeti Házat, s ellátogatna abba, „használná". Hiszen azért épült, hogy használjuk,

hogy lakjuk be, hogy töltsük meg élettel. Ehhez jól kapcsolódik, az udvaron felállításra került emlékoszlop. Az emlékoszlop emléket állít Sinka Istvánnak és Kodály Zoltánnak. Az, hogy az emlékmű ott lehet, azt is jelenti számomra, része vagyunk a falunak, a falu életének. Az, hogy ott áll az oszlop kifejezi azt is, hogy emlékezni, tisztelegni elődeink nagysága előtt, nem egy-egy csoport privilégiuma, hanem mindenki lehetősége és joga, szeretném, ha ez az emlékmű a falu egységét, erejét, közösségének erejét is jelképezné.

Reményeim szerint a Gyülekezeti Házban az első alkalom 2007. november 4-én lesz megtartva. Azon a hétvégén az elszármazottak is itthon lesznek, s ők is részesei lehetnek az épület birtokba vételének, akiket külön köszönet illet az építkezésre adott adományaikért. S ha isten úgy akarja, az első alkalmon Ágoston Géza Nagyrábéról elszármazott lelkipásztor fog közöttünk szolgálni, ha el tudja vállalni a szolgálatot. Aznap délután, november 4-én délután 16 órától, pedig a Debrecen

Kistemplomi Egyházközség kórusa fog közöttünk szolgálni, mindkét alkalomra szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Szeretnénk a Gyülekezeti Házat megtölteni gyerekzsivajjal, szeretnénk karácsony előtt adventi játszóházat szervezni a gyermekeknek, ahol adventi koszorút, karácsonyfadíszt, s az ünnephez kapcsolódó egyéb apróságokat lehet majd elkészíteni.

Olyan programokat szeretnénk szervezni, amelybe a falu közösségének minden rétege be tud kapcsolódni, hogy idővel így mindenki egy kicsit a magáénak is érezze azt az épületet, amit közösen építettünk.

Végezetül hadd mondjam el, örülök, hogy nagyrábéi lakos lehetek, hogy ezért a közösségért, ezzel a közösséggel együtt dolgozhatok, s együtt építhetjük közösségünk jövőjét.

Michels Richárd lelkipásztor

.

Református gyülekezeti ház:

2006. Augusztusában elkezdődött az alapozás

2006. Októberében felépültek a falak

2006. November, tetőalatt az épület.

2006. December, beszerelve a nyillászárók, kezdőnek a belső   munkálatok

2007. folyamatosan zajlanak a belső munkélatok

2007. Október, elkészülte a munkák nagy része 

.

.