Társadalmi/Civil szervezetek adatbázisa


   

 

 

Továbbtanulásért Alapítvány

 

1992-ben Bicsánszki József igazgató javaslatára az iskola dolgozói hozták létre. Tehetséges nagyrábéi fiatalok közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanuló diákok támogatására.

Elnök: Peténé Majoros Emese. Titkár: Törő Barnáné

 

Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület

 

Közhasznú civil szervezet. 1998-ban alakult. Célja: a falu múltjának, hagyományainak felkutatása, továbbéltetése, a faluért tenni akaró emberek, generációk összefogása.

Rendezvényeket szervez, falukönyvet jelentetett meg, helyi újságot ad ki, Teleházat működtet.

Elnök: Józsa Kálmánné. Titkár: Korponai Sándor

 

Nagyrábéi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

 

118 éve - 1889-ben alakult.

Elnöke: Dajka Ernő. Parancsnoka: Dajka Kálmán

Célja: Nagyrábé település tűzvédelmi, katasztrófavédelmi feladatainak ellátása.

 

Petőfi Sportkör Nagyrábé (közhasznú)

 

Hatvankét éves múltra tekint vissza, l945 óta létezik. Célja: összefogni a sportolni vágyó fiatalokat, kimozdítani őket az egyhangúságból, pozitív irányba terelni.

Szakosztályai: labdarugó: felnőtt, ifjűsági, serdülő, gyermek,

Birkózó szakosztály, sakk szakosztály.

Elnök: Tiszai Károly. 9 fős elnökség

Adószám: 19850621-1-09

 

B.I.K.E. Barangoló Ifjúsági és Kulturális Egyesület.

 

2006-ban alakult. Az ifjúság körében végzett felmérés eredményeként, közösségfejlesztés, és kulturális igény kiszolgálására jött létre.

Elnök: Kollárik Péter. Alelnök: Fegyver Andrea.  Titkár: Balogh Erika

 

Nagyrábéi Szélmalom Egyesület (közhasznú)

 

Elnök: Nyerges Imre, Titkár: Sziki Róbert

Célja a kulturális örökség megóvása, sport tevékenység segítése, közrend  megóvása, bűnmegelőzés, környezetvédelem

 

Nagyrábéi Polgárőr Egyesület (a Nagyrábéi Szélmalom Egyesület tagcsoportja)

 

 

2007. február 28-án alakult. A lakosság kérésére jött létre. Célja: a közrend, a közbiztonság megőrzése, az ifjúság bevonásával.

Elnök: Kovács József. Titkár: Szőkéné Papp Ibolya

 

Petőfi Horgász Egyesület

 

1979-ben alakult. Célja: tagjai horgász érdekképviselete, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. A természet védelmére, szeretetére, a horgászerkölcs tiszteletben

tartására nevelés, a fiatal generációk bevonásával.

Elnök: Pépei Pál. Titkár: Kiss Gábor

 

AMENCA - Velünk Európába Szervezet

 

Alakulás éve: 2003.

Elnök:  Balogh Csaba

Célja: Kisebbségi jogi érdekvédelem, kulturális tevékenység végzése, integrációs oktatás segítése.

 

Református Egyházközösség

 

A templom építését 1802-ben határozta el a nagyrábéi Eklézsia. A templom külső segítség nélkül, teljesen a falu lakosságának közadakozásából épült fel 1809-re. Az egyházközösséget 2005 óta Michael Richárd vezeti. Elődei tanítását megőrizve, újat szeretni adni, több emberhez elérni a legfiatalabb generációtól a legidősebbekig.

 

Népfőiskolai Csoport

 

A Baráti Kör és Egyesület kiscsoportja. Mindenki számára nyitott. 15 éve működik, ősztől tavaszig minden csütörtök este. A csoport tagjai az egészséges életmóddal, a világ dolgaival kapcsolatos előadásokat hallgatnak a „Táguló világ" című program keretein belül.

Csoportvezető: Józsa Kálmánné

 

Pávakör

 

31 éve folyamatosan működik. Munkásságukat oklevelek, kitüntetések, rádió-felvételek, fellépések fémjelzik. A bihari térség népdalait gyűjtik és éneklik.

Vezető: Papp Antalné

 

Nyugdíjas Klub

 

1999 őszén alakult. A szabadidő kellemes eltöltésére, a magány leküzdésére kedden délutánonként találkoznak az ezüstkorúak. A Hajdú-Bihar megyei Nyugdíjas Szövetség tagjai.

Nyugdíjas találkozón, „Ki-Mit-Tud"-okon vesznek részt, szomszédolnak, közösségi rendezvényeken lépnek fel előadásaikkal.

Vezetőjük: Szűcsné Pántya Ilona

 

GYIÉF - Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum

 

10 éve alakult. A nagyrábéi fiatalok érdekképviselete. A szabadidő értelmes eltöltését, az ifjúsági korosztály kulturált   szórakozását hivatott segíteni, a felnőttekkel együttműködve.

Elnök: Balogh Sándorné. Alelnök: Kollárik Péter

Titkár: Fegyver Andrea

 

 Diabétesz klub

 

A Berettyóújfalui Diabétesz Egyesület  tagcsoportja, 10 éve alakult.

Nem csak betegeknek ajánlják, fontosnak tartják a megelőzést, az egészséges életmódot, a helyes táplálkozást.

Titkár: Kóti Gyuláné

 

Móricz Alapítvány

 

2002-ben alakult az általános iskola tanulóinak támogatására, az iskola költségvetéséből, jótékonysági bál bevételeiből, a felajánlott adó 1 %-ából.

Elnök: Gyenge Zsigmondné. Titkár: Ballai Józsefné

 

Nagyrábéért Alapítvány

Kiemelten Közhasznú Közalapítvány

 

Alapítója Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata. Közfeladat ellátására, a település fejlődésének, közösségi tér rendezésének, közművelődési tevékenység támogatására hozták létre, 1995-ben. A faluban mindenhol láthatóak a támogatott alkotások.

Elnök: Gyenge Zsigmond

 

A Nagyrábén működő civil szervezetek nyilvántartása mindenki számára hozzáférhető a Civil Adattárban, mely a Teleházban található.