Aktualitások

(frissítve 2008.11.15.)

.

Csaknem 3 és fél milliárd forintra pályázhatnak a

Bihari-Sárréti Kistérség lakói a
közeljövőben. Az örömteli

hír bejelentésére 2008. szeptember 26-án, a Vidék

Napján került sor Budapesten.

Mint ismeretes, a Bihar-Sárrét Összefogás elnevezésű akciócsoport is benyújtotta pályázatát a vidékfejlesztési forrás elnyerésére. A csoporthoz Nagyrábé civil szervezeteken, vállalkozókon és az önkormányzaton keresztül kapcsolódott. Az akciócsoport feladata volt a vidékfejlesztési terv elkészítése.

Ezt május végéig kellett megtenniük. Szeptember végén Gyurcsány Ferenc miniszterelnök jelentette be, hogy a Bihar-Sárrét Összefogás Helyi Vidékfejlesztési Közösség elnyerte a majdnem 3 és fél milliárd forint támogatási forrást. A győztes Leader közösség által elkészített vidékfejlesztési

tervben megjelölt fejlesztési forrásokra az érintett településekről bárki pályázhat: civilek, vállalkozók, önkormányzatok és az önkormányzatok által fenntartott intézmények is. A programok megvalósítása során elsőbbséget élvez a munkahelyek megőrzése, illetve újak teremtése, de jut pénz munkaerőképzésre, szaktanácsadásra, helyi kulturálisprogramok szervezésére, falumegújításra, a helyi értékek megőrzésére is.

Az első pályázati felhívások 2008. október 15-én jelennek

meg az alábbi témákban:

• Mikrovállalkozások támogatása

• Turisztikai fejlesztések

• Örökségvédelmi program

• Falumegújítási program

A pályázatok beadási határideje: 2008. november 30.

A pályázatokkal kapcsolatos kérdéseikkel a Helyi Vidékfejlesztési

Iroda – Püspökladány, Honvéd u. 7-11.sz. – munkatársainál érdeklődhetnek személyesen, vagy a 30/623-8120-as telefonszámon.

.

.

MESTERT KÖSZÖNTHETTEK ZSUZSA NÉNI SZEMÉLYÉBEN

.

Önzetlenségi Díjat kapott a Sárréti Kistérség településeinek egy-egy hölgye. Az Összefogás a Sárréti Kistérségért Egyesület által alapított elismerés idén is átadásra került azoknak a nőknek, akiknek önzetlenségük, társadalmi és civil munkájuk kiemelkedő az adott település életében. A

Kabán megrendezett átadó ünnepségen Csontos János, a térség országgyűlési képviselője adta át a díjakat s Nőnap alkalmából egy-egy szál virággal köszöntötte a kitüntetett és a megjelent hölgyeket.

- A díj odaítélésekor előnyben részesítettük azokat a hölgyeket, akik még semmilyen más állami vagy önkormányzati elismerésben nem részesültek- tudtuk meg Bangóné Borbély Ildikótól, az egyesület elnökétől. - Nagyrábéról Őri Józsefné Zsuzsa néni kapta idén az Önzetlenségi Díjat.

Sóós Andrea

.

KÖSZÖNTJÜK A NŐKET!

Létem ha végleg lemerült,

ki imád tücsök-hegedűt?

Lángot ki lehel deres ágra?

Ki feszül föl a szivárványra?

Lágy hantú mezővé a sziklacsípőket

ki öleli sírva?

Ki becéz falban megeredt

hajakat, verőereket?

S dúlt hiteknek kicsoda állít

káromkodásból katedrálist?

Létem ha végleg lemerült,

ki rettenti a keselyűt!

S ki viszi át fogában tartva

a Szerelmet a túlsó partra!

(Nagy László: KI VISZI ÁT A SZERELMET)

.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2007

.

 

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat

Kistérségi ifjúsági munkából jeles

Irodánk lehetőséget kapott, hogy az ifjúsági munkában kiemelkedő munkát végző egyetlen személyt díjazásra előterjesszen 2007-ben. A mi választásunk Balogh Sándornéra, Ilikére esett. A nagyrábéi ifjúságsegítő, ifjúsági referens neve nem lehet ismeretlen a régió ifjúsági munkájában tevékenykedő szervezetek és intézmények, ifjúsági közösségek számára, még akkor sem, ha Ilikéről tudjuk, hogy igyekszik és szeret háttérben maradni. Az idejét sem tudjuk lassan, hogy mióta is dolgozik a fiatalokkal, a fiatalokért. Több mint két éve Ilike nemcsak a nagyrábéi fiatalok kezdeményezéseinek katalizátora, hanem elkötelezett, kitartó  szeretetteljes támogató munkájával megnyerte Kaba, Püspökladány, Karcag, Bedő, Berettyóújfalú, Körösszegapáti települések ifjúsági munkájára érzékeny felnőttjeit, fogékony felnőttsegítőit és magukat a fiatalokat is. Ebből az építkezésből, térségi együttműködésből több tucat közös rendezvény, kirándulás, nyári tábor és számtalan tudás, ismeret, nagyszerű élmény született, melynek gerjesztője Ilike volt.
Munkáját ezúton is őszinte elismeréssel és tisztelettel köszönjük meg! 

. 

Megemlékezés !

.

1956.

1956-os forradalomra emlékeztünk. A fáklyás felvonulás az általános iskolából indult a polgármesteri hivatal udvarába, ahol a hivatal és az intézmények vezetői megkoszorúzták az 1956-os emléktéblát. 

A megemlékezésen Gyarmati Sándorné polgármester mondott beszédet, majd Kocsis Csaba és az általános iskola diákjai adtak rövid műsort 1956' tiszteletére.  

 .  

Augusztus 20.

Államalapításunk évfordulójának megünneplésére rendhagyó módon és helyszínen került sor, a Nagyrábéi Református Templomban.Igei köszöntőt Michaels Richárd református lelkész mondott. A felcsendülő zene és énekszámok méltó keretet adtak a megemlékezésnek. Közreműködtek: Kollárik Bernadett, Kasza Mária, Hagymási Sándor, Szabó József és Kocsis Csaba.

Papp Imréné előadásában elhangzott „Isten áldja meg a magyart" című Heves- megyei egyházi népi énekkel tisztelegtünk alkotmányunk ünnepén.

                              .                                                

Oktatási intézményfentartó társulás  

Nagyrábé-Bihardancsháza-Bihartorda  képviselő testülete elfogadta, hogy 2007. augusztus l-től  Bihartorda csatlakozzon a Nagyrábén már működő intézményfenntartói oktatási társuláshoz. Ez az óvodás és iskoláskorú gyermekek életében jelenleg semmilyen változást nem jelent. A bihardancsházi gyermekek továbbra is Nagyrábéra járnak, míg a bihartordai gyermekek továbbra is a bihartordai iskolában tanulnak. Lehetőség lesz arra, hogy a szakköri foglalkozás keretében több lehetőség közül választhatnak a gyermekek, a bihartordai gyermekek is jöhetnek Nagyrábéra, míg a nagyrábéiak is mehetnek Bihartordára, ha erre ígényük van. Reméljük, hogy ezzel a megállapodással az oktatás szinvonala emelkedik, ez is a célja. A települések között pedig a lakosság, a gyermekek még közelebb kerülnek egymáshoz, még jobb kapcsolat alakul ki a települések között, kölcsönösen segítve, erősítve egymást.

.

ÖNZETLENSÉGI DÍJ

ADOMÁNYOZÁSA!

Nádháziné Bende Zsófia 1966. október 1-jén kezdett dolgozni a Nagyrábéi Községi Tanácsnál igazgatási előadóként. Érettségi után jelentkezett, és kilenc jelölt közül választották ki. Akkor még ő sem gondolta, hogy 2006. február 15-ig tényleges nyugdíjba vonulásáig ez lesz az egyetlen munkahelye.

Sok küzdelemmel, kitartó munkával, tanulással elérte, amit itt el lehetett érni. Előbb igazgatási előadó, majd harmincöt évig vb-titkár és jegyző volt. A munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséget, diplomákat is megszerezte.

Nem a kitüntetésekben mérte munkája sikerét, inkább az emberek, a kollégák szeretete, megbecsülése volt a fokmérője munkája eredményességének.

Munkáját mindig háttérbe húzódva, alázattal, tisztességgel végezte. Valóban a kiszolgálója volt a testületnek, polgármestereknek, de tudására, tapasztalatára

a hivatal dolgozói is számíthattak.

Biztos vagyok benne, bármikor kérhetjük ezután is segítségét, hisz a több mint negyven év alatt megszerzett tudást, tapasztalatot nem lehet egyhamar elfelejteni,

és nem is szabad hagyni elveszni. Javaslom, hogy Ő kaphassa meg az önzetlenségi

díjat."

Gyarmati Sándorné polgármester

2007-ben az önzetlenségi díjat, Szili Katalin az országgyűlés elnöke adta át Nádháziné Bende Zsófiának, ünnepélyes keretek között.

.

ARANY KATEDRA DÍJ

A Magyar Kultúra Napja alkalmából Arany Katedra díjat adományozott az

Oktatási és Kulturális Minisztérium Őri Józsefnének, 50 éves pedagógiai munkássága

elismeréseként.

.

CIVIL KEREK ASZTAL A PARTNERSÉGÉRT...

A Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület kezdeményezésére civil kerek asztal elnevezéssel bemutatkozó találkozóra hívta a helyi civil szervezeteket Gyarmati Sándorné polgármester asszony és Józsa Kálmánné az egyesület elnöke.  Az összejövetel célja: a helyi civil társadalom, az önkormányzat és intézményei együttműködése, együttgondolkodása, érdekérvényesítése szervezett formában, falunk, lakóközösségünk érdekében.

A találkozón megjelentek:

Továbbtanulásért Alapítvány

1992-ben Bicsánszki József igazgató javaslatára az iskola dolgozói hozták létre. Tehetséges nagyrábéi fiatalok közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanuló diákok támogatására.

Elnök: Parti József . Titkár: Törő Barnáné

Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület

Közhasznú civil szervezet. 1998-ban alakult. Célja: a falu múltjának, hagyományainak felkutatása, továbbéltetése, a faluért tenni akaró emberek, generációk összefogása.

Rendezvényeket szervez, falukönyvet jelentetett meg, helyi újságot ad ki, Teleházat működtet.

Elnök: Józsa Kálmánné. Titkár: Korponai Sándor

Petőfi Sportkör Nagyrábé

Hatvankét éves múltra tekint vissza, l945 óta létezik. Célja: összefogni a sportolni vágyó fiatalokat, kimozdítani őket az egyhangúságból, pozitív irányba terelni.

Szakosztályai: labdarugó: felnőtt, serdülő, gyerek,

Birkózó szakosztály, sakk szakosztály.

Elnök: Tiszai Károly. 9 fős elnökség

B.I.K.E.

Barangoló Ifjúsági és Kulturális Egyesület.

2006-ban alakult. Az ifjúság körében végzett felmérés eredményeként, közösségfejlesztés, és kulturális igény kiszolgálására jött létre.

Elnök: Kollárik Péter. Alelnök: Fegyver Andrea

Titkár: Balogh Erika

Nagyrábéi Polgárőr Egyesület

2007. február 28-án alakult. A lakosság kérésére jött létre. Célja: a közrend, a közbiztonság megőrzése, az ifjúság bevonásával.

Elnök: Kovács József. Titkár: Szőkéné Papp Ibolya

Petőfi Horgász Egyesület

1979-ben alakult. Célja: tagjai horgász érdekképviselete, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. A természet védelmére, szeretetére, a horgászerkölcs tiszteletben

tartására nevelés, a fiatal generációk bevonásával.

Elnök: Pépei Pál. Titkár: Kiss Gábor

Református Egyházközösség

A templom építését 1802-ben határozta el a nagyrábéi Eklézsia. A templom külső segítség nélkül, teljesen a falu lakosságának közadakozásából épült fel 1809-re. Az egyházközösséget 2005 óta Michael Richárd vezeti. Elődei tanítását megőrizve, újat szeretni adni, több emberhez elérni a legfiatalabb generációtól a legidősebbekig.

Népfőiskolai Csoport

A Baráti Kör és Egyesület kiscsoportja. Mindenki számára nyitott. 15 éve működik, ősztől tavaszig minden csütörtök este. A csoport tagjai az egészséges életmóddal, a világ dolgaival kapcsolatos előadásokat hallgatnak a „Táguló világ" című program keretein belül.

Csoportvezető: Józsa Kálmánné

Pávakör

31 éve folyamatosan működik. Munkásságukat oklevelek, kitüntetések, rádió-felvételek, fellépések fémjelzik. A bihari térség népdalait gyűjtik és éneklik.

Vezető: Papp Antalné

Nyugdíjas Klub

1999 őszén alakult. A szabadidő kellemes eltöltésére, a magány leküzdésére kedden délutánonként találkoznak az ezüstkorúak. A Hajdú-Bihar megyei Nyugdíjas Szövetség tagjai.

Nyugdíjas találkozón, „Ki-Mit-Tud"-okon vesznek részt, szomszédolnak, közösségi rendezvényeken lépnek fel előadásaikkal.

Vezetőjük: Szűcsné Pántya Ilona

GYIÉF

Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum

10 éve alakult. A nagyrábéi fiatalok érdekképviselete. A szabadidő értelmes eltöltését, a deviáns viselkedésü fiatalok kulturált szórakozását hivatott segíteni, a felnőttekkel együttműködve.

Elnök: Balogh Sándorné. Alelnök: Kollárik Péter

Titkár: Fegyver Andrea

Diabétesz klub

A berettyóújfalui Szervezet tagja, 10 éve alakult.

Nem csak betegeknek ajánlják, fontosnak tartják a megelőzést, az egészséges életmódot, a helyes táplálkozást.

Titkár: Kóti Gyuláné

Móricz Alapítvány

2002-ben alakult az általános iskola tanulóinak támogatására, az iskola költségvetéséből, jótékonysági bál bevételeiből, a felajánlott adó 1 %-ából.

Elnök: Gyenge Zsigmondné. Titkár: Ballai Józsefné

Nagyrábéért Alapítvány

Kiemelten Közhasznú Közalapítvány

Alapítója Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata. Közfeladat ellátására, a település fejlődésének, közösségi tér rendezésének, közművelődési tevékenység támogatására hozták létre, 1995-ben. A faluban mindenhol láthatóak a támogatott alkotások.

Elnök: Gyenge Zsigmond

A Nagyrábén működő civil szervezetek nyilvántartása mindenki számára hozzáférhető a Civil Adattárban, mely a Teleházban található.