Fórum


Vélemények helyi ügyekről, bármiről amiről véleménye van...Hozzászólások
Létrehozás dátuma

adminisztrátor 2015.10.17 22:48
Btk. 271. § Hatóság félrevezetése

1) Aki hatóságnál büntetőeljárás alapjául szolgáló olyan bejelentést tesz, amelyről tudja, hogy valótlan – és a 268. § esete nem áll fenn -, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Aki hatóságnál szabálysértési, illetve fegyelmi jogkör gyakorlójánál szabálysértési, illetve fegyelmi eljárás alapjául szolgáló olyan bejelentést tesz, amelyről tudja, hogy valótlan – és a 269. § esete nem áll fenn -, egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(3) Aki hatóságnál egyéb hatósági eljárás alapjául szolgáló olyan bejelentést tesz, amelyről tudja, hogy valótlan – és a 269. § esete nem áll fenn -, elzárással büntetendő.

A hatóság félrevezetésének jogi tárgya az igazságszolgáltatás zavartalan működéséhez fűződő társadalmi érdek.
adminisztrátor 2015.10.17 22:47
Btk. 268. § Hamis vád

(1) Aki
a) mást hatóság előtt bűncselekmény elkövetésével hamisan vádol,
b) más ellen bűncselekményre vonatkozó koholt bizonyítékot hoz a hatóság tudomására,

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a hamis vád alapján az érintett ellen büntetőeljárás indul.

(3) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a hamis vád alapján a vádlottat elítélik,

........
Ványainé 2015.09.18 11:46
Btk. 272. § Hamis tanúzás
272. § (1) A tanú, aki hatóság előtt az ügy lényeges körülményére valótlan vallomást tesz, vagy a valót elhallgatja, hamis tanúzást követ el.

Miért nem hagyták jóvá? Elég furcsa, nem szólásszabadság van! Már megtanultuk, hogy mit jelent a rágalmazás és becsületsértés. Új fogalmat is illene megtanulni!
tiszaikaroly 2014.10.08 13:38
Tisztelt Törő Barna bácsi!
Kedves Tanár úr!

A megyei lap tördelő szerkesztője is ember és hibázik...... Ha megnézi az újságcikket szerkesztési szempontból akkor látszik, hogy egy "enter - sor vég leütés" rossz helyen lett leütve ezért befejezetlen sor után egy másik sor kezdődik amit értelmetlenné tesz a felcserélt településnév sorrend, így tartalmi zavart okozhat. Amint a falugyűlésen is említettem - és az újság is így hozza - Nagyrábén a belterületi úthálózat fejlesztése a fő cél.
A szennyvízberuházás a tervek - elmondottak - szerint történik. Itt csúszott el a szöveg....
(Bihartordának nincs szennyvíz beruházási kötelezettsége, nem is lesz).
Nagyrábén nem óhaj hanem Uniós előírás - mivel 2.000. fő-nél többen lakunk - a szennyvízhálózat kötelező kiépítése.
A kötelezettség terhét munkánkkal sikerült úgy megoldani, hogy az a lakosokra nézve NE jelentsen anyagi terhet.
A szerkesztési hiba emiatt az elcsúszás és a felcserélt település nevek miatt a másik piac és főtér építés - Nagyrábén egyelőre ilyet nem tervezünk.
A szemétszállítással kapcsolatban: már eddig is számtalan kezdeményezést tettünk a díjszabással kapcsolatban - Én és támogatottjaink - csak olyat ígérünk aminek már van alapja és realitása, mert ígérni könnyű de később is szemébe kell néznünk a választóknak.
A település rendezési tervel kapcsolatban válaszoltam kérdésére! Az elfogadott tervben minden lakossági igényt felvetést figyelembe vettünk - kizárólag a lakosság igényét!
Hamarosan a honlapon is fent lesz - de eljuttatom Önhöz adathordozón is tanulmányozásra és legfőképp megnyugtatásra.
Tisztelettel:
Tiszai Károly
Törő Barna 2014.10.07 19:19
Törő Barna 2014.10.07.
Jó lett volna ha előbb kapjuk meg a helyi képviselőjelöltektől és a FIDESZ megyei szervezetétől a szórólapokat és aztán kerül sor a falugyűlésre. Így a felmerülő kérdésekre már ott kaphattunk volna választ.
A megyei szórólapon ez olvasható: A belterületi uthálózaz fejlesztése főtér és piac kialakításával válik teljessé Nagyrábén és Bihardancsházán.Miért kell Nagyrábén másik piac és hol? Majd így folytatódik:"... a szennyvízhálózat kiépítése Bihartordán valósulhat meg." Nagyrábéról nincs szó. Miért? Múlt év őszén ígéretet kaptunk hogy ez év tavaszán elkezdődik az építése. Most 2015 tavaszára van beígérve.A Tiszai Károly szórólapján pedig a következő években valósul meg ez a beruházás.Mi az igaz?
Korponai Sándor ezt írja:"...kezdeményezni fogom a fogyasztással arányos, szociális szemétszállítás rendszerének kialakítását." Ezt úgy értem, hogy a díjfizetés legyen arányos a szemét mennyiségével, de a szociális szemétszállítás jelentését nem értem.
Hiányolom hogy a képviselőjelöltek közül nem szólt senki arról,hogy ellenzi azokat az önző egyéni érdekeket szolgáló célokat, amelyek a lakosokat sértik,anyagi biztonságukat veszélyeztetik.
Ványainé 2014.06.14 15:14
Nem kaptam választ se. Csak érdekelné a falut mikor indul a várva várt szennyvíz beruházás. Vagy már választás előtt nincs rá idő?
Ványainé 2014.05.08 18:03
Nem elavult ez a honlap? Nem történik semmi a faluban? A költségvetés és beszámoló se került fel 2012. óta. Csak van aki kíváncsi lenne rá. Üdv. Ványainé
buci 2013.07.23 15:01
"Fegyelmi vétség
- A munkavállaló fegyelmi felelőssége!
a munkavállaló olyan munkahelyén kívül megvalósuló magatartása is fegyelmi vétség lehet, amely alkalmas arra, hogy munkaviszonyával kapcsolatba kerüljön, például megbotránkozást, megütközést keltsen munkahelyén, kollégái között" Nem rég történt egy érdekes eset a közmunkások körében pontosabban a drótfonó "üzemben".Az egyik munkás botrányosan és kollégáiban félelmet keltő viselkedést produkált egy ismerősével elmondások szerint verekedésbe keveredett!Egy családi vita miatt.Ez az ember még mindig ott dolgozik és fegyelmit sem kapott (ha jól tudom)Ellenben a kollégáinak meglett tiltva hogy akár egy pár percre is benézzen hozzá egy családtag!Hogy lesz ebből elfogadható munkamorál ha azokat büntetik akik esetlegesen csak szemlélői voltak az eseményeknek! A vétkes meg röhög a markába,és talán otthon már érlelődik a következő konfliktus!? Szerintem azonnal el kellett volna küldeni fegyelmivel! De ez csak az én véleményem!Érdekelne az illetékesek véleménye is, és másoké is!
adminisztrátor 2013.07.03 22:29
Rágalmazás
A rágalmazás tényállása az ember jó hírnevének, társadalmi megbecsülésének büntetőjogi védelmét teremti meg. A rágalmazás vétségét az követi el, aki valakiről, más előtt, a becsület csorbítására alkalmas tényt állít vagy híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ. Alapesetben egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Minősítő körülmény, ha a rágalmazást aljas indokból vagy célból, nagy nyilvánosság előtt, vagy jelentős érdeksérelmet okozva követik el. Ezen esetekben a büntetés két évig terjedő szabadságvesztés.
.
Becsületsértés
A becsületsértés elsősorban az emberi méltóságot sértő, gyalázkodó cselekményekkel szemben biztosít büntetőjogi oltalmat.
A becsületsértés vétségét az valósítja meg, aki a rágalmazás esetén kívül mással szemben a sértett munkakörének ellátásával, közmegbízatásának teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben, és/vagy nagy nyilvánosság előtt a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el. A bűncselekményt egy évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti a jogalkotó.
adminisztrátor 2012.05.09 13:15
TÁJÉKOZTATÓ:
A Püspökladányi Városi Bíróság 5.B.144/2010/18. sz.ítéletetére hivatkozva, ami kimondja a nagy nyilvánosság előtt elkövetett jelentős érdeksérelmet okozó rágalamazás vétségét ( Btk.176.§. (1) bekezdés, (2) bekezdés a./,b./ pont) a 2010. június 21. a fórum rovatban "Szikla 66" felhasználó név alatti bejegyzés, illetve minden kapcsolódó hozzászólás törlésre került.